Webinář na vyžádání

Optimalizace topologie pro konstruktéry

Využití výhod optimalizace topologie při navrhování výrobků na základě simulací

Odhadovaná doba sledování: 60 min.

Sdílení

Člověk prohlížející si model CAD na stolním počítači.

Zajímáte se o výhody optimalizace topologie? Ať už máte se simulacemi zkušenosti, teprve s nimi začínáte, nebo jste nástroje pro strukturální analýzu nikdy nepoužili, zveme vás na náš webinář, kde vám poskytneme úvodní průpravu ohledně optimalizace topologie za účelem zlepšení návrhu výrobků. Součástí webináře bude ukázka práce inženýra přímo v simulačním prostředí CAD.

Kdy použít optimalizaci topologie v systému CAD

Největší přínos softwaru pro optimalizaci topologie spočívá v tom, že inženýrům umožňuje automaticky vyvíjet nové optimalizované geometrie dílů, které přispívají ke snížení hmotnosti výrobků a nákladů na materiál, zlepšení výkonnosti a celkovému zjednodušení výroby. Těchto přínosů je navíc možné dosáhnout v kratším časovém horizontu. Mezi typické úkony patří:

  • Optimalizování konstrukce pro zajištění pevnosti
  • Minimalizování využití materiálu pro dosažení nízké hmotnosti a snížení nákladů v rámci návrhů
  • Snížení počtu dílů v sestavách

Jak používat optimalizaci topologie

Jelikož se náklady spojené s aditivní výrobou a některými dalšími výrobními technologiemi i nadále snižují, mají společnosti více příležitostí, jak využít hodnotu, kterou jim nabízí optimalizace topologie. Na tomto webináři se dozvíte ty nejčerstvější novinky, díky kterým je optimalizace topologie pro konstruktéry a inženýry přístupnější, jednodušší a rychlejší. Součástí webináře bude ukázka návrhu založeného na simulaci, v rámci které budeme optimalizovat rám jízdního kola, abychom zvýšili jeho pevnost a naopak snížili hmotnost.

Výhody integrace se simulačním softwarem

Simulace na počátku návrhového cyklu pomáhá eliminovat neproveditelné návrhy. Usnadňuje také zkoumání inovativnějších konstrukčních možností, které by jinak konstruktéry nenapadly. Tradičně se mnoho konstruktérů simulacím vyhýbalo, protože neměli dostatečnou jistotu a odborné znalosti pro jejich nastavení a spouštění. Konstruktéři, kteří používají simulaci v rané fázi procesu návrhu, však mají mnoho výhod, včetně úspory nákladů a času, snazší inovace a vyšší kvality výrobků. Z tohoto důvodu je důležité, aby konstruktéři získali důvěru v používání simulace již v počáteční fázi návrhového cyklu.

Podívejte se na náš webinář a tento proces uvidíte v praxi.

Seznamte se s řečníkem

Siemens Digital Industries Software

Efthymios Papoutsis

Technický produktový manažer zodpovědný za optimalizaci topologie

Efthymios Papoutsis je produktový manažer ve společnosti Siemens Digital Industries Software, který je zodpovědný za řešení generativního inženýrství a optimalizace topologie. Během svého doktorandského studia se zaměřil na industrializaci optimalizace tvarů a topologie v automobilovém průmyslu a pracoval jako odborník na simulace v odvětví vytváření automobilových technologií.

Související zdroje informací