webinar na żądanie

Najnowsze innowacje dotyczące testów NVH w przemyśle motoryzacyjnym

Udostępnij

Najnowsze innowacje dotyczące testów NVH w przemyśle motoryzacyjnym

Inżynierowie na całym świecie stale mierzą się z wyzwaniem szybszego prowadzenia eksploatacyjnych testów NVH oraz zdobycia większej ilości przydatnych informacji na podstawie mniejszej liczby prototypów. Testy eksploatacyjne NVH w branży motoryzacyjnej wykonuje się na każdym etapie procesu rozwoju: w trakcie benchmarkingu na torze testowym, szczegółowej inżynierii podsystemów, udoskonalania na stanowiskach testowych i rolkowych, jak również podczas ostatecznej walidacji i certyfikacji pojazdu w terenie.

Kluczem do sukcesu jest umiejętność dotrzymania kroku rosnącym wymaganiom poprzez ograniczenie liczby testów, jak również zwiększanie wartości wykonywanych badań dzięki nowym metodom ich prowadzenia. Można to osiągnąć, łącząc standardowe procedury testów NVH z innowacjami oraz wbudowaną bazą najlepszych praktyk.

Podczas webinaru uzyskasz odpowiedź na następujące pytania:

  • Jak zapisać jakościowe i rzetelne dane dotyczące kwestii NVH?
  • Jak połączyć różne zadania w ramach jednego rozwiązania – od interaktywnego badania problemów dotyczących kwestii NVH aż do automatyzacji powtarzalnych pomiarów?
  • Jakie procesy i metody mogą zwiększyć wydajność testów o ponad 50%?
  • Jakie nowe, przydatne informacje można uzyskać, nie wykonując żadnych dodatkowych pomiarów?
  • Jak określić trudne do zmierzenia wartości, wykorzystując modele symulacji?
  • Jak wyeliminować nieefektywne działania, które wynikają z powtarzania tych samych pomiarów i połączyć różne procedury testowe w formie jednego, zautomatyzowanego procesu?