Webinar na żądanie

Jak skutecznie zmierzyć moc akustyczną dźwięku zgodnie z normą ISO?

Udostępnij

Moc akustyczna to całkowity poziom dźwięku generowanego lub emitowanego przez maszyny i narzędzia. Wartość ta służy do sprawdzenia zgodności maszyn ze standardami ISO oraz regulacjami prawnymi. Pozwala również na porównanie różnych maszyn, walidację wprowadzanych modyfikacji oraz benchmarking konkurencyjny.

Webinar porusza następuje tematy:

  • Skuteczne techniki mierzenia mocy akustycznej dźwięku
  • Powiązania między standardami ISO i Dyrektywą 2000/14/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
  • Najlepsze praktyki ISO dla testów mocy dźwięku ISO