Webinar na żądanie

Głęboka fuzja sensoryczna na potrzeby percepcji otoczenia oraz nawigacji w złożonych, rzeczywistych sytuacjach na drodze

Udostępnij

Pojazdy autonomiczne korzystają z wielu czujników, aby analizować sytuację zastaną na drodze. Fuzja sensoryczna opiera się na uczeniu maszynowym i integruje różnego rodzaju dane w celu dokładnego zrozumienia środowiska jazdy. Zinterpretowane sceny wykorzystuje się następnie do adaptacyjnej nauki realistycznych zachowań na drodze oraz schematów ruchu.

Podczas tego webinaru nasi eksperci opowiedzą, jak wykorzystać głęboką fuzję sensoryczną i uczenie głębokie, aby osiągnąć dokładne zrozumienie sceny oraz odpowiednio się w niej poruszać.

Omówione zostaną następujące przykłady:

  • Wykrywanie, śledzenie, lokalizowanie i mapowanie wielu obiektów z pomocą różnych czujników
  • Wizualizacja sceny, która służy ulepszaniu zasad jazdy z wykorzystaniem technik głębokiego uczenia (uczenie przez naśladowanie, uczenie ze wzmocnieniem)
  • Generowanie wirtualnych scenariuszy oraz walidacja na podstawie symulacji

Prelegenci:

Poznaj Prezentera

Siemens Digital Industries Software

François Gerard

Dyrektor ds. rozwoju biznesowego – Usługi inżynierskie