Webinar na żądanie

Wykorzystaj zalety analizy FMEA dzięki rozwiązaniu działającemu w zamkniętej pętli

Udostępnij

Wykorzystaj zalety analizy FMEA dzięki rozwiązaniu działającemu w zamkniętej pętli

W międzynarodowej branży dostawców komponentów motoryzacyjnych defekty produkcyjne mogą wiązać się z bardzo poważnymi i kosztownymi konsekwencjami, np. wyższymi wydatkami na naprawy gwarancyjne, obniżoną funkcjonalnością produktu oraz mniejszym bezpieczeństwem, a także brakiem możliwości wypełnienia przyjętych standardów. Szansa na ocenę ryzyka związanego z potencjalną awarią produktu jest bardzo istotna, a analiza rodzajów i skutków możliwych błędów (FMEA) to kluczowe narzędzie, które pozwala dokładnie przyjrzeć się ryzyku.

Odpowiednie wykorzystanie analizy FMEA w połączeniu z kompleksowym systemem zarządzania jakością (QMS) pozwala producentom uniknąć defektów jeszcze przed uruchomieniem produkcji, co zwiększa poziom bezpieczeństwa funkcjonalnego oraz niezawodności produktu.

Podczas tego webinaru przekonasz się, jak system zapewniania jakości działający w zamkniętej pętli wspiera proces analizy FMEA i pomaga firmom kompleksowo oceniać ryzyko.

Omówimy następujące kwestie:

  • Jakie korzyści płyną z zarządzania jakością w zamkniętej pętli?
  • Jakie rozwiązania proponują eksperci branżowi firmy Siemens?
  • Jak rozwiązanie do zarządzania jakością pozwoliło naszym klientom stworzyć kompleksowy proces stałego wdrażania usprawnień?

Poznaj naszych ekspertów

Siemens Digital Industries Software

Valentina Lupo

Kierownik ds. branży – Produkcja dyskretna

Valentina is Industry Manager for Discrete Manufacturing at the Siemens Digital Industries Software, with the focus on quality. She started her journey in Siemens two years ago in the Business Enablement Team of Manufacturing Operations Management.Before joining Siemens, she held different positions in Quality Management and R&D, both in Italy and Poland. She also covered Project Management position, as “Certified Project Management Associate – IPMA Level D®️”. She holds a Master degree in Mechanical Engineering from the Polytechnic of Bari.