Webinar na żądanie

Projektowanie nowej generacji dla branży maszyn przemysłowych

Udostępnij

Projektowanie nowej generacji dla branży maszyn przemysłowych

Projektowanie dzisiejszej maszynerii wykracza daleko poza projekt mechaniczny. Problemy do rozwiązania obejmują kwestie takie jak możliwość wytwarzania maszyn o szybszych cyklach oraz ograniczenie liczby błędów w skróconym cyklu dostawy. Wcześniejsza weryfikacja cyfrowa umożliwia bezproblemowe dostarczanie maszyn klientom. Ponadto, jako że dzisiejsze maszyny zawierają coraz więcej elementów elektrycznych, są coraz bardziej zautomatyzowane i polegają na oprogramowaniu, niezbędna jest także możliwość jednoczesnego rozwiązywania wszystkich problemów dotyczących rożnych dyscyplin.

Obejrzyj webinar na żądanie i dowiedz się, w jaki sposób oprogramowanie NX integruje projektowanie elektryczne i mechaniczne i łączy je w najbardziej efektywnym środowisku modelowania na świecie oraz jak NX pozwala:

  • stworzyć czołową platformę projektowania mechatronicznego,
  • wdrożyć techniki projektowania generatywnego,
  • wdrożyć techniki wytwarzania addytywnego.

Poznaj naszych ekspertów

Siemens Digital Industries Software

Scott Felber

Kierownik ds. marketingu produktu NX Design

Scott Felber jest kierownikiem ds. marketingu oprogramowania inżynierskiego NX w firmie Siemens Digital Industries Software. Jego głównym zadaniem jest zaprezentowanie obecnym i potencjalnym klientom wartości płynącej z wdrożenia oprogramowania firmy Siemens. Skupia się przede wszystkim na systemie NX Design i pokazuje, jak firmy mogą zintegrować to rozwiązanie z obecnymi procesami. Omawia również wykorzystanie oprogramowania NX w kontekście systemu Teamcenter, automatyzacji procesów oraz wielu innych zastosowań danych projektowych. Scott współpracuje z klientami, aby pomóc im opracować plan transformacji biznesu i procesów poprzez wyeliminowanie działań, które nie przynoszą dodatkowej wartości.

Siemens Digital Industries Software

Scott Felber

Manager of NX Design Product Marketing

Scott Felber is an NX Product Engineering Software Marketing Manager with Siemens Digital Industries Software. Scott's main task is to help customers and prospects identify value around the use of Siemens software products with a focus on NX for Design and how that integrates into their current processes. He can also discuss the use of NX in the context of Teamcenter, Process Automation, and many other upstream and downstream uses for the design data. He works with customers and prospects to help them build a plan to transform their business and processes by identifying non-value activities and ways to eliminate them.