webinar na żądanie

Projektowanie nowej generacji dla branży maszyn przemysłowych

Udostępnij

Projektowanie nowej generacji dla branży maszyn przemysłowych

Projekt dzisiejszej maszyny wykracza daleko poza projekt mechaniczny. Problemy do rozwiązania obejmują kwestie takie jak możliwość produkcji maszyn o krótszych cyklach oraz ograniczenie liczby błędów w skróconym cyklu dostawy. Weryfikacja cyfrowa na początkowym etapie umożliwia bezproblemowe dostarczanie maszyn klientom. Ponadto, jako że dzisiejsze maszyny zawierają coraz więcej elementów elektrycznych, są coraz bardziej zautomatyzowane i polegają na oprogramowaniu, niezbędna jest także możliwość jednoczesnego rozwiązywania wszystkich problemów dotyczących rożnych dziedzin.

Dołącz do nas i dowiedz się, jak nowa generacja oprogramowania dla branży maszyn przemysłowych pozwala:

  • stworzyć czołową platformę projektowania mechatronicznego,
  • wdrożyć techniki projektowania generatywnego,
  • wdrożyć techniki wytwarzania addytywnego.