Webinar na żądanie

Moc przyszłości dostępna już dziś: optymalizacja działania silników morskich z pomocą symulacji systemów

Szacowany czas: 78 min

Udostępnij

Moc przyszłości dostępna już dziś: optymalizacja działania silników morskich z pomocą symulacji systemów

Silniki statków morskich są bardzo złożone i składają się z wielu współpracujących ze sobą systemów. W jaki sposób ocenić ich interakcje oraz wpływ na działanie jednostki jeszcze przed stworzeniem kompletnego prototypu silnika? Jak zagwarantować optymalne działanie silnika morskiego we wszystkich warunkach?

Niniejszy webinar przedstawia koncepcję wykorzystania symulacji systemów na potrzeby projektu morskiego silnika spalinowego. Przekonaj się, jak zastosować symulację 1D, aby przyspieszyć tworzenie projektów głównego silnika statku. W ten sposób możesz lepiej zrozumieć działanie silnika morskiego, przeanalizować złożone systemy oraz ocenić alternatywne rodzaje paliwa i konfiguracje już na wczesnych etapach planowania. Poznaj oprogramowanie do symulacji systemów i przekonaj się, że pozwala ono projektować szybciej, ulepszyć działanie silnika i zwiększyć wydajność statku.

Jak wykorzystać oprogramowanie do symulacji systemów przy projektowaniu silników morskich?

Niniejszy webinar opisuje wykorzystanie oprogramowania do symulacji systemów w następujących obszarach:

  • Spalanie w cylindrze
  • Zarządzanie ciepłem w silniku
  • Wtrysk paliwa, emisje i sterowanie silnikiem
  • Systemy oczyszczania spalin
  • Elektryfikacja
  • Integracja podsystemów silnika

Każdą z tych dziedzin charakteryzują różne wyzwania, ale nasze oprogramowanie do symulacji systemów oferuje narzędzia i biblioteki, dzięki którym ocena wydajności jest szybka i prosta. Podczas webinaru zaprezentowane metody pracy zostaną zilustrowane przykładami firm z branży morskiej.

Materiał zainteresuje producentów silników morskich oraz wszystkich tych, którzy chcą zwiększyć wydajność statków i ograniczyć emisję gazów cieplarnianych.

Branża morska stale mierzy się z nowymi regulacjami – dziś musi zwiększyć wydajność statków i ograniczyć emisję tlenków azotu i siarki oraz dwutlenku węgla. Sytuacja ekonomiczna pokazuje jednocześnie, że przetrwają tylko te firmy, które poradzą sobie najlepiej. Przedsiębiorstwa mierzą się z presją obniżania kosztów rozwoju przy jednoczesnym ulepszaniu działania statków. Webinar pokaże, że symulacja systemów może rozwiązać te problemy, wspierając optymalizację wydajności silników morskich. Dzięki temu łatwiej znajdziesz odpowiedź na następujące pytania:

  • Czy główny silnik ma wystarczającą moc, biorąc pod uwagę warunki eksploatacji statku?
  • Jak zoptymalizować projekt układu sterowania?
  • Jak zachowa się silnik w niekorzystnych warunkach pogodowych?
  • Czy mogę wykorzystać napęd hybrydowy lub wdrożyć alternatywne rodzaje paliwa: gaz LNG, amoniak lub wodór?

Case study: Firma MAN Energy Solutions pięciokrotnie skróciła czas rozwoju układu wtryskowego dla głównego silnika

Silniki hybrydowe i dwupaliwowe są bardzo interesujące dla branży morskiej, ponieważ pozwalają ograniczyć emisję zanieczyszczeń, ale utrzymują elastyczność floty. Firma MAN Energy Solutions wykorzystała oprogramowanie Simcenter Amesim, aby modelować systemy wtrysku paliwa ciekłego i gazowego oraz zaprojektować nowy silnik dwupaliwowy. Pozwoliło to ograniczyć kosztowne testy fizyczne prototypów silnika i pięciokrotnie skróciło czas trwania całego procesu rozwoju. Obejrzyj webinar i dowiedz się więcej na temat tego przypadku oraz doświadczeń innych firm.

Poznaj naszego prelegenta i eksperta od oprogramowania do symulacji systemów silników wykorzystywanych w branży morskiej

Romain Nicolas, Specjalista ds. rozwoju biznesowego, Simcenter Amesim

Romain ma ponad 10 lat doświadczenia z oprogramowaniem do symulacji systemów na potrzeby projektu i optymalizacji silników. Obecnie pracuje z klientami z przemysłu ciężkiego oraz branży morskiej, aby wesprzeć ich w pracy z narzędziem Simcenter Amesim, zrozumieć ich potrzeby biznesowe i ułatwić rozwój produktów.

Powiązane treści