Webinar na żądanie

Strategie łatwiejszego wprowadzania innowacji produktowych z wykorzystaniem kompleksowego oprogramowania do zarządzania projektami

Udostępnij

Każda organizacja, która zajmuje się tworzeniem produktów, mierzy się z ich rosnącą złożonością, na którą wpływa duża liczba elementów mechanicznych, elektronicznych, a także oprogramowania. Z pewnością inwestujesz w specjalistyczne oprogramowanie dla każdego obszaru inżynierii, które ma ułatwić tworzenie innowacji, jednak czy te narzędzia są ze sobą dobrze zintegrowane?

Rosnąca złożoność wymaga wypracowania nowego podejścia do rozwoju produktu. Teamcenter udostępnia kompleksowe funkcje zarządzania projektami, dzięki którym wszystkie osoby pracujące w różnych obszarach mogą skorzystać z jednego środowiska współpracy, a tym samym zwiększyć wydajność inżynierii i przyspieszyć tworzenie innowacji produktowych.

Weź udział w webinarze, aby zobaczyć, jak w prosty sposób wyszukiwać projekty i bezpiecznie udostępniać je w kontekście całego produktu, ułatwiając tym samym ponowne wykorzystanie danych, podwyższenie jakości i niezawodności. Wgląd w zależności między różnymi obszarami pozwala inżynierom szerzej zrozumieć wpływ ich projektu i podejmować lepsze decyzje.