Webinar na żądanie

Szybsza inżynieria reakcji chemicznych: połącz modelowanie procesu oraz symulacje CFD i DEM

Udostępnij

Projekt reaktorów chemicznych zawsze dąży do maksymalizacji skuteczności i wydajności reakcji przy minimalnym zużyciu surowców i energii oraz ograniczeniu emisji zanieczyszczeń i ilości produktów ubocznych, co ma obniżyć całkowite koszty operacyjne. Multifizyczne symulacje CFD w 3D mogą ulepszyć projekt reaktora i zoptymalizować jego działanie dzięki modelowaniu wszystkich istotnych zjawisk, np. przepływu w złożonych geometriach, przekazywania ciepła, interakcji powierzchniowych i masowych czy interakcji cząsteczek.

Podczas tego webinaru inż. Thomas Eppinger (Siemens DI) i inż. Nico Jurtz (TU Berlin) zaprezentują, w jaki sposób wykorzystać zaawansowane metody symulacji (w tym symulacje CFD i DEM w Simcenter) do projektowania, walidacji i skalowania w procesach inżynierii reakcji.