Webinar na żądanie

Zarządzanie weryfikacją i szybszy proces certyfikacji statku powietrznego

Udostępnij

Jednym z ważniejszych trendów w branży jest postępująca elektryfikacja i automatyzacja, która przekłada się na wysoce zintegrowane systemy i złożone zależności między nimi. Poszczególne kategorie statków powietrznych muszą ponadto odpowiadać różnym kryteriom zdatności do lotu, co sprawia, że udokumentowanie zgodności z regulacjami i osiągnięcie certyfikacji staje się coraz trudniejsze.

W związku z tym pojawia się potrzeba znalezienia zintegrowanego rozwiązania, które połączy wszystkie informacje w zamkniętej pętli i obejmie cały proces rozwoju oraz każdą część organizacji.

Podczas tego webinaru dowiesz się, jak możemy pomóc organizacjom wyeliminować bariery, które utrudniają terminowe uzyskanie certyfikacji oraz osiągnięcie doskonałości programowej.

Przedsiębiorstwa będą w stanie:

  • uwzględnić wszystkie działania niezbędne do osiągnięcia certyfikacji w ogólnym planie programu,
  • śledzić wymagania prawne, metody utrzymania zgodności, testy/analizy/symulacje, ich wyniki oraz raporty,
  • zarządzać krokami wymaganymi do uzyskania certyfikacji typu samolotu, produkcji i zdatności do lotu,
  • zapewnić ochronę własności intelektualnej oraz bezpieczeństwo danych w całym procesie,
  • generować raporty i łatwo udostępniać je organom regulacyjnym.

Poznaj Prezentera

Siemens Digital Industries Software

Dale Tutt

Wiceprezes ds. przemysłu lotniczego i obronnego