webinář na vyžádání

Definování optimálního tepelného chování vozidla již v raných fázích vývoje

Sdílení

Definování optimálního tepelného chování vozidla již v raných fázích vývoje


Tepelné chování vozidel se v automobilovém průmyslu dotýká více různých oddělení. Při sledování tepelného chování se silně spoléháte na data od kolegů vyvíjejících motor a kolegů z oddělení designu, díky nimž je možné vyvinout tepelné systémy a získat první výsledky měření. Hlavním účelem chladicího systému je zajištění bezpečného provozu vozidla za všech podmínek. Zároveň se očekává, že vozidlo bude mít požadovaný výkon a nízké emise škodlivin. Splnění všech (často protichůdných) požadavků, udržení tempa vývoje a snížení nákladů vyžaduje simulace, které umožňují provádět důležitá rozhodnutí již v raných fázích vývoje.

Během tohoto 30minutového webináře vám Thomas Desbarats, odborník na tepelné chování vozidel, představí řešení Simcenter a nové způsoby využívání simulací systémů k následujícím úkonům:

  • Snadná tvorba chybějících dat (map motoru, výkonnosti tepelných výměníků a proudění vzduchu) pro tvorbu realistických modelů ve fázích předcházejících konstrukci a predikci velikosti a výkonnosti tepelných systémů, i když tyto informace nejsou ještě dostupné.
  • Usnadní včasné rozhodnutí o konceptu, který zajistí bezpečnost systémů při vyvážení různých omezení (náklady, čas, požadavky na návrh, úspora paliva...)
  • Bezproblémové ladění architektury motoru a vozidla v souvislosti s tepelnými požadavky vyžaduje návrh topných a chladicích systémů již v první fázi vývojového cyklu.

Tento webinář probíhá v angličtině.