webinář na vyžádání

Inovace v oblasti testování hluku, vibrací a pevnosti (NVH)

Sdílení

Inovace v oblasti testování hluku, vibrací a pevnosti (NVH)

Inženýři v oblasti testování potřebují dělat provozní NVH testy vozidel rychleji a získat více informací na menším množství prototypů. Provozní NVH testování se v automobilovém odvětví provádí ve všech fázích vývoje: během ověření základní funkčnosti, během podrobného návrhu a laboratorního vylepšování podsystému na testovacích lavicích, v rámci dynamometrie podvozku a konečně při certifikaci hotového vozidla.

Klíčem k úspěchu je vyhovět zvyšujícím se požadavkům na omezení počtu testů, přičemž z těchto testů se získá mnohem více informací. Toho lze dosáhnout zavedením standardizace postupů NVH testování spolu s průběžnými inovacemi a vestavěnou inteligencí.

V tomto webináři se dozvíte:

  • Jak získávat kvalitní a spolehlivá NVH data.
  • Jak kombinovat různé úkoly v rámci jednoho řešení: od interaktivního řešení NVH problémů až po inteligentní automatizované provádění opakovaných měřicích úkonů.
  • Jaké procesy a metody mohou zvýšit efektivitu testování o více než 50 %.
  • Jaké další informace lze získat nad rámec současného stavu, aniž by bylo nutné věnovat měření více úsilí.
  • Jak odvozovat těžko měřitelné veličiny pomocí simulačních modelů.
  • Jak sjednotit různé testovací postupy do jednoho automatizovaného nastavení testů.