webinář na vyžádání

Dosažení špičkového výkonu AV senzorů díky simulacím

Sdílení

Dosažení špičkového výkonu AV senzorů díky simulacím

Bez striktního zajištění bezpečnosti by nebyla autonomní vozidla v budoucnu veřejností dobře přijímána. Jedním z klíčových faktorů bezpečnosti – a tedy komerční úspěšnosti vozidel – je možnost spolehlivě snímat okolí v rozsahu 360 stupňů ve vysoké kvalitě. Vývoj senzorů splňujících požadavky na velikost, vizuální aspekty, cenu a spotřebu energie bez snížení rozsahu a rozlišení je velmi náročný. Klíčovým faktorem je ověření výkonnosti a životnosti senzorů integrovaných do vozidla při všech povětrnostních podmínkách a ve všech možných situacích. Toho by pravděpodobně nebylo možné dosáhnout pouze testováním fyzických modelů. Využití simulací k hromadné validaci a ověření je nevyhnutelné, vyžaduje však, aby vhodné nástroje a metodiky byly nasazeny jak u výrobců senzorů, tak i u subdodavatelů.

V rámci tohoto webináře naši odborníci představí portfolio nástrojů a metodik pomáhajících s vývojem senzorů:

  • Jak navrhnout výkon multi-fyzikálního senzoru a ověřit požadavky na různé atributy, jak na úrovni senzoru (radaru, lidaru, ultrazvuku a kamery) tak i na úrovni vozidla,
  • Jak provádět hromadnou virtuální validaci a ověření výkonnosti senzorů v různých dopravních situacích.