Záznam webináře

Simulace více scénářů pro ověření systémů autonomního řízení

Sdílet

Simulace více scénářů pro ověření systémů autonomního řízení

V dnešní době již není možné certifikovat automobil pro omezené množství případů využití a spoléhat na to, že řidič v případě potřeby nebo nenadálé situace převezme řízení. Úroveň automatizace neustále roste a spolu s ní se také výrazně zvyšuje množství tesů, které je potřeba provést.

Aby bylo možné vytvořit rámec pro patřičné ověření, který nabízí rozsáhlé možnosti simulace scénářů analyzující výkonnost vozidla ve všech ohledech, je nutné si poradit s dvěma klíčovými prvky. Zaprvé je nutné zavést řetězec nástrojů pro automatizaci testování vozidla a zadruhé vytvořit jeho přesnou virtuální reprezentaci včetně senzorů a prostředí.

Zaregistrujte se na tento webinář a zjistěte více o bezproblémovém pracovním postupu, který spojuje správu dat, automatizaci testování a možnosti následného zpracování výsledků.

Objevte jeho možnosti:

  • Bezproblémový pracovní postup, který dokáže kombinovat práci v několika řešeních (Simcenter Prescan, HEEDS a Amesim)
  • Simulace více scénářů, které je možné vytvořit a následně automaticky provádět
  • Detailní a vysoce přesná tvorba scénářů

Prezentuje:

Seznamte se s řečníky

Siemens PLM Software

Enguerrand Prioux

Manažer produktové řady