Záznam webináře

Predikce výkonu převodových systémů a dosažení cílové spotřeby paliva, ovladatelnosti i NVH

Share

Predikce výkonu převodových systémů a dosažení cílové spotřeby paliva, ovladatelnosti i NVH

V automobilovém průmyslu se úspora paliva a snižování emisí stávají hlavními prioritami. Spotřebu paliva ovšem nelze snižovat na úkor jízdních vlastností, pohodlí nebo spolehlivosti. Z toho důvodů je velice důležité najít optimální rovnováhu mezi všemi atributy vozidla. Nové technologie, jako je elektrifikace, pomáhají těchto cílů dosáhnout, mohou však negativně ovlivnit výkonnostní atributy vozidel. Proto je zásadní zaměřit se na konstrukci převodového systému – od návrhu komponent až po integraci do vozidla.

Pomocí systémového inženýringu podle modelů je možné vyhodnotit vliv převodového systému na provozní atributy vozidla a optimalizovat jeho architekturu. Společnosti Siemens Digital Industries Software nabízí řešení, které vám umožní tento dopad vyhodnotit již v rané fázi vývojového cyklu.

Pro dodavatele a prodejce bývá predikce provozního chování vozidel velmi důležitou součástí vývoje. To platí zejména tehdy, kdy spolu dodavatelé a prodejci spolupracují a proto potřebují společný nástroj, který jim umožní komponenty navrhnout a integrovat do vozidel.

V tomto 40minutovém webináři vám Patrice Montaland, odborník na simulace převodových systémů, ukáže, jak vám může aplikace Simcenter Amesim pomoci:

  • Vytvořit odhad výkonu a ztrát převodového systému pomocí kvazi-statických modelů
  • Predikovat jízdní vlastnosti pomocí dynamičtějších modelů
  • Omezit vliv vysokofrekvenčního hluku a vibrací
  • Určit dopad elektrifikace v libovolné části frekvenční domény

Tento webinář probíhá v angličtině.