Webinář na vyžádání

Návrh trakčního motoru pomocí integrovaných simulací – část 2

Sdílení

Návrh trakčního motoru pomocí integrovaných simulací – část 2

Ve fázi návrhu elektrického motoru je po validaci elektromagnetických vlastností nutné model sdílet mezi elektromagnetickými a tepelnými řešiči.

Konstruktéři od svého simulačního softwaru očekávají různé úrovně přesnosti. Tyto úrovně sahají od empirických modelů nebo modelů využívajících metodu CFD pro podrobnou tepelnou analýzu (která se používá při řešení chlazení) přes možnosti na úrovni systémů až po zkoumání modelů motoru v návrhu celého vozidla a výpočty dynamických tepelných ztrát v přechodných podmínkách.

V tomto webináři naši experti představí scénáře pro elektromagnetismus, dynamiku tekutin a spojený přenosu tepla. Demonstrace na jednoduchém nastavení ukáže podrobnou elektromagneticko-tepelnou analýzu, prostřednictvím které bude provedena integrovaná systémová validace vozidla v podobě skutečného digitálního dvojčete.

Seznamte se s přednášejícími

Siemens Digital Industries Software

Gaëtan Damblanc

Produktový manažer pro elektrifikaci pohonů