Záznam webináře

Testování pneumatik a parametrizace modelu pro splnění požadavků dynamické simulace vozidla

Sdílet

Modely pneumatik určené pro simulaci dynamiky vozidla musí splňovat přísné nároky na přesnost a prediktivní analytiku. Široká škála systémových cílů, platforem, nástrojů a testů manévrů výrobcům výrazně komplikuje definici jednotných a opakovaně použitelných modelů. Kvůli tomu často běží souběžně několik testů a parametrizačních procesů pro různá použití.

Na tomto webináři prezentujeme metodologii spojující víceoborové použití jednoho modelu pneumatiky a jednotnou parametrizaci. Řešení Simcenter nabízí modely vhodné pro daný účel a zajišťuje vyváženost mezi přesností a náklady.

Ve spolupráci s předními firmami automobilového průmyslu demonstrujeme 4 příklady využití testování pneumatiky a metody parametrizace:

  • Brždění s ABS – pro levné určení přechodové odezvy pneumatiky
  • Ladění řídicí jednotky ESC pro kluzký povrch – k provádění přesných testů pneumatiky na kluzkém povrchu
  • Řešení extrémních situací – k určení optimálního poměru mezi přesností modelu a počtem testů s různými adhezními podmínkami
  • Parkování – využití běžného modelu pneumatiky pro manévrování při nízkých rychlostech

Pokud znáte požadovaný parametr modelu pneumatiky, můžete využít obchod Simcenter Tire Model Marketplace, který nabízí téměř 100 předdefinovaných a ověřených sad parametrů pro různá použití, například pro simulaci charakteristik kluzké vozovky. Stažením těchto modelů pneumatik výrazně snížíte náklady a zkrátíte dobu vývoje.