Záznam webináře

Podrobnější pohled na PLM klasifikaci v Teamcenteru a její využití ve společnosti Mercury Marine

Sdílet

Podrobnější pohled na PLM klasifikaci v Teamcenteru a její využití ve společnosti Mercury Marine

Jak vám může PLM klasifikace v Teamcenteru pomoci rychleji dostat výrobky na trh?

Podívejte se na PLM klasifikaci v Teamcenteru zblízka a podívejte se, jak pomocí ní lze opakovaně využívat data a rychleji vyhledávat informace.

S Teamcenterem získáváte nástroje pro opětovné použití dat a snížení rizika dodatečných oprav jak při vývoji nových, tak i při inovacích stávajících výrobků. Opětovné použití dat zvyšuje produktivitu. Díky správě již dříve navržených, ověřených a schválených dat výrobků a nástrojů Vám Teamcenter PLM klasifikace může pomoci jejich opětovným použitím urychlit vývoj nových výrobků, snížit jejich náklady a vytvářet si knihovnu ověřených postupů a řešení.