Záznam webináře

Strukturální analýza plavidla: kombinace simulace a testování skutečného digitálního dvojčete

Ensure accurate and valid structural analysis simulations

Sdílet

Přichází éra digitálního návrhu. Strukturální analýza virtuálního plavidla umožňuje předvídat různé atributy, například životnost, akustické vlivy či pevnostní chování, v reálných podmínkách provozu. Jak si ale můžete být jisti, že je virtuální model přesnou reprezentací skutečného plavidla?

Připojte se k tomuto webináři a podívejte se, jak je možné pomocí kombinace testovacích dat a strukturální simulace vytvořit digitální dvojče plavidla.

Registrujte se již dnes a podívejte se, jak se strukturální analýza a testování využívají v oblasti konstrukce plavidel včetně příkladů z reálného světa.

Modeling and simulation software for marine structures

In this webinar you will learn how utilizing modeling and simulation software to combine test data with structural simulation creates a validated, reliable and accurate digital twin. Doing this can then help predict structural integrity of a vessel.

Accurate structural integrity

Watch the webinar for information on how to ensure the structure integrity of a vessel. Topics discussed in the webinar include:

  • How structural analysis can be applied to marine design, at both component and full ship structure

  • How to ensure a reliable starting model via test data

  • How to overcome practical limitations during physical ship tests

Utilizing structural simulation software

Structural simulation software is key to creating a comprehensive digital twin and allowing engineers and naval architects to predict vessel performance. Watch the webinar now to learn more from our experts!