Záznam webináře

Strategie pro vývoj lehčích, pevnějších a odolnějších vozidel

Sdílet

Společnosti využívající inovativní postupy si jsou vědomy, že pevnostní zkoušky jsou klíčové pro dodání kvalitních a konkurenceschopných výrobků. Jak toto ovlivňuje použití nových a odlehčených materiálů, na které nelze použit tradiční postupy? Jak validovat pevnost a odolnost pomocí virtuálních prototypů?

V tomto webináři vysvětlíme, jak do všech fází návrhu začlenit strategie pro stanovení správné pevnosti a životnosti. Naše řešení pokrývají celý vývojový cyklus, od sběru dat jízdního zatížení, předpovědi zatížení, pevnosti, únavové analýzy až po vyvážení hmotnosti..

Využijte plného potenciálu stanovení správné pevnosti a odolnosti a:

  • dodávejte spolehlivá vozidla se stabilní kvalitou a dlouhou životností,
  • zohledněte geografické rozdíly a zajistěte tržní růst,
  • reagujte na poptávku po odlehčených konstrukcích a elektrifikaci,
  • integrujte pevnostní analýzu do svých vývojových procesů a zvládněte složitou architekturu vozidel a variant návrhů.

Naše řešení spojuje fyzické testování, simulace CAE a inženýrské služby, díky kterým urychlíte dodání výrobků na trh a dosáhnete rovnováhy mezi hmotností, pevností a odolností.

Webinář je určen pro inženýry zabývající se pevností a odolností podvozku, karoserie a celého vozidla. Cílovou skupinou jsou uživatelé provádějící testy a 3D simulace, a kteří chtějí snížit množství chyb a splnit požadavky svých zákazníků.