Záznam webináře

Rychlejší a přesnější analýza pevnosti a odolnosti pomocí 3D simulace

Sdílet

Nové materiály, složité geometrie, spojení a výrobní postupy ovlivňují analýzu pevnosti a odolnosti vozidla a vyžadují, aby výrobci pracovali s únavovou odolností již v časných fázích vývoje. Kromě toho nelze tradiční postupy použít na nové materiály, například kompozity, protože stávající sítě nejsou dostatečně podrobné pro analýzu svarů.

Během tohoto webináře se dozvíte, jak pracovat s novými materiály a výrobními procesy, přesně simulovat strukturní problémy a analyzovat svary. Dále zde bude popsán způsob, jak snížit množství chyb a udržet přitom kontrolu nad metodami a parametry pomocí integrovaného a otevřeného přístupu.