Záznam webináře

Jak efektivně měřit akustický výkon podle normy ISO

Sdílet

Jak efektivně měřit akustický výkon podle normy ISO

Akustický výkon je hodnota celkového hluku generovaného stroji nebo nástroji. Hodnota akustického výkonu se používá při plnění předpisů a norem ISO. Hodnoty akustického výkonu umožňují také srovnávat různé stroje, ověřovat úpravy a provádět srovnávací testy.

Tento webinář je zaměřen na následující témata:

  • Techniky efektivního měření akustického výkonu
  • Jak normy ISO souvisí se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2000/14/EC
  • Osvědčené postupy testování akustického výkonu dle normy ISO