Záznam webináře

Simulace pro konstruktéry používající CATIA V5

Sdílet

Jako konstruktér odpovídáte za konstrukci a fungování výrobků. Nebylo by však skvělé, kdybyste viděli, jak výrobek funguje v době, kdy jej teprve konstruujete? Konstruktéři také potřebují simulace!

Pokud jste simulace vyzkoušeli již dříve, možná jste zjistili, že používání simulačních nástrojů je komplikované a že pro každý typ analýzy, kterou chcete použít, existuje mnoho nezávislých a nepropojených nástrojů. Nebylo by lepší, kdybyste mohli používat oborově osvědčené simulační nástroje, které fungují bezproblémově v prostředí vašeho konstrukčního systému?

V tomto webináři uvidíte příklady simulačních technologií pro výpočetní dynamiku tekutin (CFD), pevnostní analýzu a další obory, které lze integrovat do CATIA V5. Uvidíte, jak můžete rychle přecházet mezi konstrukcí a simulací tak, abyste rychle dospěli k návrhu potřebnému pro splnění výkonových požadavků.

Objevte integraci CAD-CAE se Simcenterem

Simcenter je špičkové portfolio řešení pro simulace a testování, které zahrnuje nástroje speciálně pro CAE, pokrývající širokou škálu domén pro fyzikální simulaci, jako jsou konstrukce, vibrace, proudění tekutin, kinematiku a řadu dalších. Řešení CAE v Simcenteru jsou škálovatelná tak, aby vyhovovala potřebám konstruktérů i výpočtářů. Díky úzké integraci CAD-CAE, která zkracuje přípravu komplexních simulací, máte více času na vyhodnocení výsledků.

Pro koho je webinář určen?

  • Konstruktéři, kteří používají CATIA V5
  • Vedoucí technických oddělení
  • Majitelé malých nebo středně velkých výrobních firem

Přednášející

Seznamte se s řečníky

Siemens Digital Industries Software

Scott Hadley

Specialista předprodeje, Simcenter 3D

Siemens Digital Industries Software

Chris Watson

Technical Manager, Simcenter FLOEFD

Siemens Digital Industries Software

Scott Hadley

Pre-sales Specialist Simcenter 3D