Webinář na vyžádání

Jak je možné využít simulace k rychlejšímu vývoji elektrických i hybridních vozidel

Sdílení

Jak je možné využít simulace k rychlejšímu vývoji elektrických i hybridních vozidel

Fyzický vývoj a testování elektrických vozidel a jejich hlavních součástí – elektrických strojů a baterií – je velmi nákladný proces jak na finance, tak i na zdroje, který si mohou dovolit provádět jen velmi dobře financované společnosti a laboratoře, které mají potřebné vybavení.

V tomto webináři si ukážeme, jak může simulace pomoci při vývoji tepelně efektního systému při minimalizaci výzkumu, analýz, testů a experimentů použitých pro analyzování chování systémů. Potřebujeme propojit analýzy proudění, přenosu tepla a elektrochemie baterií s analýzami prouděním, přenosu tepla a elektromagnetismu elektrických strojů abychom získaly nejlepší možné předpovědí chování systému, pro zajištění jeho integrity a vyhledání potenciálních problémů již v ranné fázi vývoje.

Celkově se dnes stává nezbytností prostřednictvím simulace analyzovat jednotlivé komponenty a systém jako celek, abychom zachytili komplexnost systému ještě před tím, než se začne vyrábět.