Záznam webináře

Optimalizace produkce ropy a plynu pomocí softwarových simulací

Sdílet

Optimalizace produkce ropy a plynu pomocí softwarových simulací

Podívejte se, jak je možné zvýšit efektivitu produkce ropy a plynu pomocí softwarových simulací:

Podívejte se, jak společnosti Norton Straw a Siemens pomocí softwarových simulací řeší problémy produkce ropy a plynu

 • Zlepšete výkonnost svých stávajících strojů a procesů pomocí softwarových simulací.
 • Optimalizujte výkonnost nových výrobních strojů a procesů pomocí simulací prováděných již v raných fázích návrhu.
 • Podívejte se na možnosti a výhody návrhů řízených simulacemi.
 • Provádějte automatizovaný průzkum prostoru návrhu pomocí softwaru HEEDS.

Webinář popisuje optimalizaci pomocí simulací v následujících aplikacích:

 • Minimalizace nákladů a napětí v rámci vertikálních segmentů potrubí
 • Snížení spotřeby paliva zásobovacího plavidla
 • Optimalizace používání vrtných segmentů

Seznamte se s našimi odborníky, kteří budou diskutovat o optimalizaci produkce ropy a plynu:

Dr. Matt Straw – jednatel společnosti Norton Straw Consultants. Dr. Straw vystudoval Nottingham University, získal Ph.D. titul v oboru vývoje metodologie CFD pro větrné elektrárny. Simulací a optimalizací se zabývá již 20 let. Z toho 16 let pracoval ve společnostech zabývajících se produktcí ropy a plynu. V roce 2011 založil společnost Norton Straw Consultants, která podnikům těžícím ropu a plyn pomáhá s optimalizací provozu.
Alex Graham – technický specialista na produkci ropy a plynu ve společnosti Siemens Digital Industries Software. Alex disponuje magisterským titulem z oboru strojírenství. Simcenter STAR-CCM začal používat v roce 2008, když pracoval u týmu Lotus Renault GP jako expert na aerodynamiku. Poté se přidal ke společnosti CD-adapco, kde působil jako aplikační inženýr a nyní se zaměřuje na oblast těžby ropy a plynu.

Výhody navrhování pomocí softwarových simulací produkce ropy a plynu:

 • Snadnější úpravy návrhů řízených simulacemi
 • Rychlejší vyhodnocení variant návrhu a nalezení řešení
 • Úspora času a nákladů na inženýring.
 • Usnadnění transformace podniku, snížení nákladů a optimalizace výroby
 • Optimalizace času stráveného inženýry při provádění simulací

Případová studie společnosti FMC Technology o snížení nákladů a zvýšení efektivity produkce ropy díky lepším procesům návrhů

Společnost FCM Technology používá místo experimentování s fyzickými modely již jen digitální simulace a dosáhla následujících výsledků:

 • Bylo vyhodnoceno více než 150 návrhů
 • Byly identifikovány 3 primární skupiny návrhů
 • Výkonnost tepelného přenosu byla optimalizována o 20 procent
 • Byly sníženy náklady na výrobu a materiál