webinář na vyžádání

Optimalizujte konstrukci lodních systémů z hlediska výkonnosti a ekologie

Sdílení

Optimalizujte konstrukci lodních systémů z hlediska výkonnosti a ekologie

Námořní odvětví čelí zásadnímu problémů: splnění stále přísnějších emisních norem určovaných organizací International maritime Organization (IMO). Emise CO2 a Nox je do roku 2050 nutné snížit o 50 % (oproti roku 2008). Současně je nutné udržovat co nejnižší celkové a provozní náklady. Moderní inženýring lodních systémů je cestou, jak se vyrovnat s těmito problémy a rostoucí složitostí inteligentních výrobků.

Sledujte tento webinář, kde se dozvíte:

  • Jak virtuálně předpovídat vliv nových technologií na současnou architekturu
  • Jak optimalizovat efektivitu spalovacích motorů
  • Jak optimalizovat konfiguraci elektrických a hybridních lodních pohonů
  • Jak vytvářet řídicí strategie
  • Jak implementovat efektivní metody simulací v souladu s konstrukčními procesy.