Záznam webináře

Vyřešte šest klíčových problémů při návrhu objemových čerpadel

Sdílet

Vyřešte šest klíčových problémů při návrhu objemových čerpadel

Problémy s rezonancí, ztrátami a výkyvy tlaku jsou u objemových čerpadel běžné. Drobné chyby v návrhu mohou vést k omezení výkonu nebo bezpečnostním rizikům. Díky použití simulací v rané fázi vývoje můžete zabránit pozdějším změnám a vyvíjet špičkové stroje.

Simcenter Amesim propojuje modelování se simulacemi a umožňuje předpovídat provozní chování čerpadel, kompresorů a dalších podobných strojů během jejich celého životního cyklu. V tomto webináři si ukážeme, jak vám Simcenter Amesim může pomoci analyzovat dynamiku rotačních čerpadel na příkladu axiálního čerpadla a metanového pístového kompresoru.

Naučíte se:

  • Správně dimenzovat objemová rotační čerpadla
  • Přesně regulovat průtok
  • Optimalizovat geometrii pro snížení tlaků a odporu proudění
  • Určit možné modální vazby mezi buzením čerpadla nebo kompresoru a vstupními a výstupními komponentami
  • Analyzovat integraci čerpadla nebo kompresoru do celého systému
  • Optimalizovat výkon, spotřebu energie, NVH, bezpečnost a životnost