Webinář na vyžádání

Návrh plavidel budoucnosti: nové techniky a koncepce

Sdílení

Návrh plavidel budoucnosti: nové techniky a koncepce

Kvůli stále přísnějším legislativním předpisům a požadavkům zákazníků se námořní průmysl chystá dosáhnout nulové uhlíkové stopy do roku 2040. Zároveň v posledních letech v tomto odvětví výrazně roste tlak konkurence. Námořní průmysl potřebuje v rámci zachování provozu a dlouhodobé ziskovosti co nejrychleji vytvářet nové inovativní výrobky a obchodní modely.

Jedním z problému v tomto odvětví je to, že používané metody návrhu lodí nejsou pro tyto účely vhodné. Tradiční přístupy k návrhu plavidel počítají s ideálními podmínkami a využívají zmenšené modely.

Tento webinář ukazuje, jak je možné řešit problémy stavby lodí pomocí simulací, výrazně zrychlit vývoj a split náročné obchodní cíle. Využití simulací k automatickému ověřování životaschopnosti návrhů přináší výrazné zvýšení produktivity, podporuje zavádění inovací, vytváří lepší návrhy lodí a udržuje konkurenceschopnost podniků.

Tento přístup je demonstrován na optimalizaci návrhu komerčního plavidla pomocí výkonných simulací. Při optimalizaci návrhu se uvažují různé provozní podmínky a návrh lodního šroubu.

Tato metodologie ukazuje, jaké jsou skutečné dopady tvorby počátečního návrhu pomocí simulací a jak lze využít studie kompromisů z raných fází návrhu.

Související zdroje informací