Webinář na vyžádání

Optimalizujte provoz a spotřebu paliva terénních zařízení pomocí simulace systémů

Sdílení

Optimalizujte provoz a spotřebu paliva terénních zařízení pomocí simulace systémů

V tomto kontextu je zavádění inovací ve výrobě těžkých strojů přímo nutností, aby bylo možné udržet nebo zvýšit podíl na trhu. Výkonnostní inženýring těžkých strojů je novým způsobem, jak se vyrovnat s rostoucí složitostí inteligentních systémů.

Přečtěte si, jak Simcenter pomáhá výrobcům těžkých strojů optimalizovat pohony a jak může simulace systémů pomocí aplikace Simcenter Amesim, která je součástí portfolia Simcenter, pomoci při virtuálním návrhu nové architektury strojů včetně hybridních funkcí již v časných fázích vývoje.

Podívejte se na webinář, který popisuje, jak vám může pomoci modelem řízený inženýring:
- Přesná předpověď spotřeby paliva
- Analýza vlivu variant návrhu a řízení strategií
- Obnova energie ztracené během provozu stroje v reálných podmínkách
- Virtuální vyhodnocení potenciálu opětovného využití odpadního tepla