webinář na vyžádání

Návrh nové generace v oblasti průmyslových strojů

Sdílení

Návrh nové generace v oblasti průmyslových strojů

V současnosti vyžaduje vývoj strojů více než jen strojírenský návrh. Problémy, které je třeba řešit, se týkají celé řady oblastí, například schopnosti vyrábět stroje s kratšími časy cyklů, nižší chybovostí a rychlejším dodáním zákazníkům. Včasné digitální ověření vám umožní dodávat zákazníkům stroje bez obtíží. Vzhledem ke stále vyššímu objemu elektrických, automatizačních a softwarových součástí v současných strojích je nutné tyto problémy řešit souběžně napříč více obory.

Podívejte se, proč si výrobci vybírají software nové generace pro návrh průmyslových strojů. Představíme:

  • platformu pro mechatronický návrh,
  • generativní návrh,
  • aditivní výrobu.