Webinář na vyžádání

Pokročilý inženýring strojů: Využívejte víceoborového návrhu a vytvořte co nejkomplexnější digitální dvojče

Sdílení

Pokročilý inženýring strojů: Využívejte víceoborového návrhu a vytvořte co nejkomplexnější digitální dvojče

Pokročilý inženýring strojů představuje přístup digitálního vlákna, který společnostem umožňuje vyvíjet stále složitější stroje rychleji, a přitom snižovat náklady na vývoj, aby se zmenšovaly výrobní a provozní náklady. Využití komplexnosti, které dnes čelí výrobci strojů, k vytvoření náskoku před konkurenty. Během tohoto webináře se budeme zabývat výzvami, kterým čelí výrobci průmyslových strojů, když se snaží tyto komplexní vztahy řešit, a prozkoumáme, jak lze víceoborový návrh využít ke zvýšení efektivity návrhu i výroby.

Vytvořte co nejkomplexnější digitální dvojče pomocí rámce návrhu na základě vzájemné spolupráce

Dosažení prvotřídní kvality a co nejnižších nákladů při výrobě strojů je náročný úkol. Není snadné navrhnout, ověřit a spravovat moderní výrobní a montážní stroje a dosáhnout při tom prvotřídní kvality a optimálních nákladů. Pokročilý inženýring strojů kombinuje vývoj digitálního dvojčete s rámcem návrhu založeného na vzájemné spolupráci mezi různými obory při vývoji stroje v kompletní, ucelené řešení. Jedná se o velmi složité víceoborové návrhy kombinující mechanické, elektrické a hydraulické obory a vyžadující jednotné úložiště technických dat, které podporuje obousměrnou komunikaci všech doposud izolovaných technických oddělení.

V dnešním konkurenčním prostředí potřebujete k dosažení efektivity něco víc než jen software pro navrhování strojů

Výrobci strojů zefektivňují výrobu pomocí víceoborového návrhu. Optimalizace víceoborového návrhu je definována jako vyhodnocování komplexních vztahů při výrobě stroje, včetně návrhu a výroby. Je to integrované řešení. Tím se uvnitř víceoborových návrhů vytváří souhra, ke které nemohlo dojít, dokud byly obory a software pro průmyslové stroje oddělené; současně dochází k pokroku v simulacích.

Vyvíjejte stále chytřejší stroje rychleji díky pokročilému inženýringu strojů

V dnešní době jsou k dispozici technologie a nástroje, které významným způsobem podporují změny a násobně zvyšují efektivitu, a přináší tak výrobcům strojů skutečnou konkurenční výhodu, díky které dodávají své chytré stroje na trh rychleji.

Připojte se k našemu webináři a dozvíte se, jak pokročilý inženýring strojů využívá víceoborové návrhy k tvorbě inovací, jako je například nejkomplexnější digitální dvojče, a tím zdokonaluje všechny oblasti návrhu a výroby.