Záznam webináře

Seznamte se s matematickou teorií modální analýzy.

Sdílet

Seznamte se s matematickou teorií modální analýzy.

Pochopení fyzikálních vlastností a chování systému je klíčovým předpokladem pro navržení konkurenceschopného výrobku nebo vyřešení neočekávaných problémů. Modální analýza je proces, ve kterém se analyzuje dynamické chování konstrukce, které by vysvětlilo vibrační odezvu.