Záznam webináře

Výkon budoucnosti už dnes: optimalizace výkonnosti námořních motorů pomocí simulací systémů

Odhadovaná doba sledování: 78 minut

Sdílet

Motory lodí jsou složité a interagují s mnoha systémy. Jak vyhodnotíte interakce těchto systémů a vliv těchto interakcí na prvky výrobku, ještě než budete mít k dispozici prototyp motoru? Jak zajistíte optimální výkonnost námořního motoru za všech okolností?

Tento webinář pojednává o využití simulací systémů k návrhu námořního motoru s vnitřním spalováním. Zjistěte, jak pomocí 1D simulace předzatížit hlavní motory lodi. Díky tomu budete rozumět výkonnosti námořních motorů, můžete promýšlet složité systémy a vyhodnocovat alternativy paliv a konfigurací. Získáte přehled softwaru simulací systémů a naučíte se, jak pomocí něj zrychlit návrh, zvýšit výkonnost a celkově tak zvýšit efektivitu lodi.

Jak se při návrhu námořního motoru využívá software simulací systémů?

Webinář popisuje využití softwaru simulací systémů motorů v těchto oblastech:

  • Spalování ve válcích
  • Řízení teploty motoru
  • Sání, výfuk a pohon
  • Systémy dodatečného zpracování
  • Elektrifikace
  • Integrace motorů

Každá z těchto oblastí představuje jiné problémy. Náš software simulací systémů však obsahuje nástroje a knihovny k jednoduchému a rychlému vyhodnocení. Předváděné metody jsou ilustrovány na příkladech skutečných výrobců.

Tento webinář bude užitečný především pro výrobce hlavních lodních motorů a pro kohokoli, kdo se zajímá o efektivitu lodi a snížení emisí.

Námořní průmysl neustále čelí problémům s plněním předpisů. Toho dosahují zlepšením efektivity lodi a snižováním emisí NOx, SOx a CO2. Zároveň kvůli ekonomickým podmínkám mají naději na přežití pouze firmy podávající nejlepší výkon. Výrobci čelí obtížnému úkolu snížit výrobní náklady a zároveň zvýšit výkonnost lodí. Tento webinář popisuje, jak simulace systémů řeší tyto problémy díky optimalizaci výkonnosti námořních motorů. Zároveň pomůže zodpovědět následující otázky:

  • Je náš hlavní motor dostatečně výkonný pro provozní podmínky lodi?
  • Jak optimalizovat návrh řídicího systému?
  • Jak motor obstojí v nepříznivých podmínkách?
  • Mohu přejít na hybridní pohonný systém nebo zavést alternativní palivo (LNG, čpavek nebo vodík)?

Případová studie: Společnost MAN Energy solutions pětinásobně zrychlila vývoj systému vstřikování paliva hlavního motoru.

Hybridní motory a motory využívající dvojí palivo vyvolávají ve strojírenství velký zájem, co se týče snížení emisí a zachování flexibility flotily. MAN Energy solutions modelovala systémy vstřikování plynného i kapalného paliva pomocí softwaru Simcenter Amesim a vyvinula tak motor na dvojí palivo. Tímto se snížila podstatnost drahého fyzického testování prototypů a celkově se vývoj pětkrát zrychlil. Více o této případové studii i o dalších podobných studiích se dozvíte v tomto webináři.

Seznamte se s naším přednášejícím a odborníkem na software simulací systémů pro výkonnost námořních motorů.

Romain Nicolas, vývojář pracující s aplikací Simcenter Amesim

Romain má více než desetiletou praxi oblasti návrhu a optimalizaci motorů pomocí softwarových simulací systémů. Na své aktuální pozici spolupracuje se zákazníky z odvětví těžké techniky a námořnictví, podporuje využití softwaru Simcenter Amesim a radí při vývoji výrobků.