Záznam webináře

Jak přední společnosti využívají digitalizaci pro inteligentní výrobu

Sdílet

Agentura PwC provedla průzkum, ve kterém zkoumala 2 000 výrobců. 86 % z nich očekává, že v příštích pěti letech sníží své náklady a zvýší zisky prostřednictvím digitalizace. Inteligentní výroba, obdoba Průmyslu 4.0, je klíčovou strategií digitalizace, která pomáhá společnostem dosáhnout ekonomické udržitelnosti a slouží jako pevný bod v rychle se měnícím prostředí. Cílem je zvýšit výrobní kapacity, dobu provozu a výkonnost a přitom snížit režijní, provozní a kapitálové náklady.

Pochopení toho, jak a kde implementovat inteligentní výrobu ve výrobním prostředí, však může být značně složité. Pomocí dat a analýz mohou výrobci odhalit překážky, které omezují jejich produktivitu a způsobují poruchy. S těmito daty dostupnými v reálném čase, mohou zodpovědné osoby činit správná rozhodnutí a tím nejen zvýšit produktivitu, ale také výrazně snížit náklady. Tento přístup nabízí nové možnosti a obchodní příležitosti, které pomohou podniku v růstu.

Seznamte se spolu s námi s nejnovějšími úžasnými technologickými pokroky, které mění odvětví elektroniky.

Klíčové body

  • Zjistěte, jaké výhody může přinést postupná transformace vaší společnosti do digitální podoby, a proměňte tyto myšlenky v realitu.
  • Seznamte se s hlavními problémy výrobců, například s plánováním a montáží mechanických a elektronických sestav v nepropojeném prostředí, a s výhodami, které přinášejí otevřené formáty pro výměnu dat.
  • Jak důležitou roli hraje flexibilita a spolehlivost výroby na bezchybné a rychlé uvádění nových výrobků na trh.
  • Zjistěte, jak pobočka Siemens Fürth vyřešila problémy v oblasti odpojených systémů a procesů, které měly negativní vliv na optimalizaci výrobních procesů a tok materiálu.