Záznam webináře

Řešení pro virtuální zprovoznění strojů

Sdílet

Kompletní řešení pro digitální dvojčata a virtuální zprovoznění průmyslových strojů

Díky kompletnímu řešení digitálních dvojčat a virtuálnímu zprovoznění využitím Siemens NX mohou výrobci snižovat náklady, zkrátit dodací termíny a zvýšit úroveň kvality dodaných strojů. Výrobci tak mohou vytvořit 3D CAD model stroje a provádět nad ním simulace skutečného chování řízené virtuálním PLC. Díky těmto nástrojům mohou strojní a elektro konstrukce a oddělení automatizace spolupracovat na zvyšování kvality.

V tomto webináři se dozvíte, jak:

  • Zvýšit kvalitu stroje včasným odhalením a napravením chyb již ve virtuálním prostředí.
  • Vyškolit obsluhu ještě před uvedením stroje do provozu.
  • Zvýšit zisky díky použití digitálních dvojčat strojů.
  • Validovat posloupnost operací, aby nedošlo k poškození stroje.
  • Podívejte se, co předávací testy virtuálních továren obnáší.

Pro koho je tento webinář určen?

Tento webinář může pomoci výrobcům průmyslových strojů s přijetím konceptu virtuální továrny ke zlepšení kvality a výkonu strojů.

Přednášející:

Seznamte se s řečníky

Siemens Digital Industries Software

Colm Gavin

Manažer vývoje portfolia

Colm Gavin pracuje pro společnost Siemens 19 let a v současné době odpovídá za propagaci digitalizace pro výrobce strojů a výrobních linek. Díky svým zkušenostem s diskrétní výrobou pomohl mnoha výrobcům využít nových inovací, které přináší Průmysl 4.0.

Siemens Digital Industries Software

Colm Gavin

Portfolio Development Manager

Colm Gavin has worked for Siemens for 19 years and is currently responsible for the promotion of digitalization topics from Siemens Digital Industries Software group for machine and line builders. In this position, he has leveraged his experience in discrete manufacturing to help companies take advantage of the new innovations coming with Industry 4.0.