webinář na vyžádání

Optimalizace strategií řízení spotřeby energií pro podporu inovací elektromobilů

Sdílení

Optimalizace strategií řízení spotřeby energií pro podporu inovací elektromobilů

Přednášející: The Lion Electric Co.

Vývoj elektrických pohonů s optimálním výkonem je vzhledem ke složitosti souvisejících systémů velmi náročný. Aby architektura hybridních a elektrických vozidel splňovala požadavky na jízdní vlastnosti, komfort i bezpečnost, je nutné pochopit, jak spolu interagují jednotlivé podsystémy. Díky integraci baterií, elektrických motorů, generátorů a dalších podsystémů v raných fázích návrhu je možné optimalizovat distribuci energie a vyvážit jednotlivé atributy. Díky možnosti virtuálního posouzení výkonu libovolné konfigurace elektrických a hybridních vozidel je možné uvádět výrobky na trh včas a udržet náklady na vývoj pod kontrolou.

Tento webinář ukazuje, jak lze urychlit ověření optimální tepelné strategie a strategie řízení spotřeby energie hybridních a elektrických vozidel pomocí simulace. Náš hostující přednášející, Bruno Pillon ze společnosti Lion Electric popíše, jak se jim podařilo využít simulaci ke zkrácení doby vývoje při zachování avantgardní podoby elektrických školních autobusů. Tento webinář vám ukáže, jak je možné úspěšně zavést správné metodologie a zahrnout technické znalosti partnerů (například Maya HTT) při virtuálním průzkumu a ověřování kritických komponent a podsystémů, jak ověřit jejich výkonnost během integrace tak, aby byly splněny požadavky na jízdní vlastnosti, a zkrátit přitom fáze fyzického testování a snížit náklady.