Webinář na vyžádání

Pokročilý inženýring strojů – pomáhá výrobcům průmyslových strojů splnit cíle v oblasti digitalizace a dosáhnout obchodních úspěchů.

Sdílení

Pokročilý inženýring strojů – pomáhá výrobcům průmyslových strojů splnit cíle v oblasti digitalizace a dosáhnout obchodních úspěchů.

Při řešení těchto problémů musí výrobci integrovat klíčové postupy digitálního vývoje, zejména správu požadavků, řízení konfigurací, sledování změn i nákladů a řízení projektů. Dále je třeba efektivněji spravovat složité požadavky v raných fázích vývoje výrobku a integrovat do návrhů elektroniku i software.

V tomto webináři se dozvíte, jak může řešení pro pokročilý inženýring strojů pomoci výrobcům průmyslových strojů v řešení těchto problémů a plnění klíčových obchodních potřeb.


Tento webinář probíhá v angličtině.