Záznam webináře

Vývoj průmyslového elektromotoru podle požadavků prostřednictvím simulace a testování

Sdílet

Vývoj průmyslového elektromotoru podle požadavků prostřednictvím simulace a testování

Průmyslové elektromotory jsou pohonem moderních továren a zařízení. Vývoj robustního a účinného elektromotoru má zásadní význam pro plynulou a optimální přeměnu elektrické energie na mechanickou pro pohon čerpadel, dopravníků, jeřábů, převodovek, ventilátorů, bílého zboží atd.

Volba konstrukčních prvků průmyslových elektromotorů (rotor, stator, armatura, komutátor, vinutí, ložiska a skříně) ovlivňuje náklady, výkon, účinnost a vlastnosti NVH. Elektromotor by měl efektivně fungovat po celá desetiletí a odolávat škodlivému elektromagnetickému, mechanickému a tepelnému namáhání.

Během vývoje výrobku čelí konstruktéři a designéři motorů několika složitým výzvám, protože oblast konstrukce a vývoje elektromotorů zahrnuje celou řadu oborů: mechaniku, elektromagnetismus, elektroniku, dynamiku kapalin a pevných látek, přenos tepla, teorii řízení a akustiku. Aby bylo možné efektivně plnit specifické požadavky zákazníků, spoléhají se společnosti vyrábějící motory na multidisciplinární simulační a testovací nástroje.

V tomto webináři se budeme zabývat doporučenými postupy pro navrhování a optimalizaci výkonu točivých elektromotorů. Simulační a testovací řešení poskytují multifyzikální knihovny pro efektivní analýzu volby konstrukce elektromotoru a posouzení skutečného výkonu při skutečném zatížení před výrobou prototypu.

  • Analýza elektromagnetických, tepelných, NVH a systémových integračních problémů elektromotoru
  • Snížení nákladů na prototyp průmyslového elektromotoru a doby návrhu díky multidisciplinárnímu přístupu, který zahrnuje vše od návrhu konceptu až po ověření řízení
  • Provádění citlivostní a víceúčelové optimalizace modelů tak, aby splňovaly všechny výkonové požadavky

Návrh a analýza elektromotorů

Multifyzikální návrh a analýza elektromotorů pomáhá získat přehled o výkonu motoru pro jakoukoli složitou konstrukci před vytvořením prototypu. V tomto školení o návrhu a analýze elektromotorů se zabýváme úspěšnými inženýrskými metodikami, které mohou výrazně zvýšit kvalitu návrhu, zlepšit konstrukční standardy a urychlit proces návrhu.

Simulace a testování elektrických strojů

Simulační a testovací řešení pomáhají výrobcům motorů řešit hlavní technické problémy – optimalizovat konstrukci strojů z hlediska energetické účinnosti, snížit ztráty výkonu, zabránit přehřátí, eliminovat vibrace a akustický hluk.

Pokroky v simulaci elektromotorů

Konstrukce elektromotorů je multidisciplinární obor, který je iterativní a stále více založený na spolupráci. Znalost nejnovějších pokroků v oblasti simulace elektromotorů může pomoci vytvořit nový pohled na stávající konstrukční proces. Zaregistrujte se na tento webinář a získejte jasnou představu o pokročilých technologiích, které přední konstruktéři motorů používají při projektování elektrických strojů.