Webinář na vyžádání

Zjistěte, jak překonat čtyři hlavní výzvy při zavádění flexibilního výrobního systému

Podle výsledků průzkumu mají vedoucí pracovníci společností při přeměně svých výrobních provozů čtyři odlišná očekávání

Sdílení

Dva pracovníci zabývající se informacemi v dílně

Společnost Lifecycle Insights nedávno provedla průzkum mezi malými a středními výrobci, aby se dozvěděla více o výzvách, kterým musejí čelit, a o krocích, prostřednictvím kterých se s těmito výzvami snaží vyrovnat. Tento průzkum se týkal více zemí a pracovníci společnosti oslovili více než 250 osob s hlavními rozhodovacími pravomocemi.

Co společnosti nutí inovovat?

Zeptali jsme se pracovníků s rozhodovacími pravomocemi, co vedlo nebo vede jejich společnost ke zlepšování výroby. Mezi nejdůležitější důvody patří následující:

  • Konkurence, doba uvedení výrobků na trh a náklady s ním spojené
  • Harmonogramy zákazníků a požadavky na výrobky
  • Předpisy a požadavky na certifikaci
  • Možnosti dodavatelů

Jaké dopady mají zlepšení v oblasti výroby?

V rámci studie byla pracovníkům s rozhodovacími pravomocemi položena otázka týkající se jejich očekávání ohledně implementace těchto změn. Ti nejčastěji uváděli následující:

  • Zlepšení ziskových marží
  • Zlepšení celkové efektivity zařízení v závodu
  • Zvýšení výkonnosti díky větší automatizaci
  • Zlepšení dovedností zaměstnanců

Seznamte se s přednášejícími

Siemens Digital Industries Software

Rahul Garg

Viceprezident programů pro průmyslové stroje a malé a střední podniky

Ačkoli toho Rahul má na práci poměrně hodně, nejvíce ve svém živlu je právě tehdy, když společnostem pomáhá hledat řešení pro průmyslové stroje od společnosti Siemens DISW, která výrobcům pomáhají s vývojem konkurenceschopných výrobků a vyplněním mezer v portfoliu. Jeho svět se točí také kolem řešení typu SaaS, vytváření efektivních strategií uvádění výrobků na trh a práce na obchodních postupech, které podporují zákazníky malých a středních podniků a pomáhají zajistit nepřetržitý úspěch.

Lifecycle Insights

Arvind Krishnan

Hlavní oborový analytik

Arvind Krishnan pracuje jako hlavní oborový analytik ve společnosti Lifecycle Insights a má více než dvacet let zkušeností s digitálními řešeními pro návrh a výrobu. Arvind se ve společnosti Lifecycle Insights věnuje návrhům, simulacím, správě životního cyklu výrobků a chytré výrobě a také se zajímá o iniciativy v oblasti udržitelnosti založené na technologiích. Předtím, než začal pracovat jako oborový analytik, se Arvind věnoval správě produktů v oblasti simulací a počítačem podporovaného navrhování. Arvind je součástí analytického týmu společnosti Lifecycle Insights, který se nezávisle a s nadhledem vyjadřuje k digitální transformaci v oblasti návrhu a výroby.

Swoosh Technologies

John Vincent

Manažer technické podpory a aplikační inženýr

John má za sebou působivou praxi v oblasti obrábění (včetně společností ATI Forge a Krones, Inc.), díky níž má bohaté znalosti v oblasti kusovníků, programování CNC, frézování, soustružení a vývoje postprocesorů. Díky znalostem toho, co je zapotřebí k efektivní výrobě dílů pomocí 2, 4 a 5osého obrábění, je ve společnosti Swoosh jedním z nejvyhledávanějších mentorů a instruktorů pro práci se softwarem NX CAM.

Související zdroje informací