webinář na vyžádání

Zvýšení efektivity využívání paliva pro lodě díky propojeným simulacím

Odhadovaná doba sledování: 48 min.

Sdílení

Zvýšení efektivity využívání paliva pro lodě díky propojeným simulacím

Nástroje pro námořní simulace se během posledních let začlenily do procesu návrhu, ale konstrukčními týmy stále nevyužívají softwarové nástroje dostatečně efektivně. Propojené simulace umožňují mnohem lépe pochopit výkonnost plavidel a mohou vést k výrazným vylepšením návrhů a efektivity plavidel. V tomto webináři společnost Wärtsilä ukazuje, jak lze propojené softwarové nástroje využít ke zvýšení efektivity využívání paliva. Přímým propojením 1D systémové simulace a 3D CFD lze dosáhnout vyšší realističnosti simulací pohonu a nalézt tak optimální spotřebu paliva v různých režimech provozu.

Podívejte se, jak se v rámci simulací a návrhu v námořním průmyslu využívají digitální dvojčata:

Propojení systémových simulací s 3D CFD simulacemi je jasným krokem směrem k využití digitálních dvojčat při návrhu lodí. Tyto souběžné simulace zvyšují přidanou hodnotu díky pochopení výkonnosti plavidla v reálných provozních podmínkách. Validace pomocí měření ve skutečném čase a monitorování dat mohou simulace v námořním průmyslu ještě vylepšit a zvýšit tak přesnost digitálních dvojčat.

Seznamte se s našimi odborníky a objevte možnosti softwarových simulací:

Norbert Bulten je produktový manažer ve společnosti Wärtsliä, kde vede tým provádějící CFD analýzu pohonů a vyvíjející velmi výkonné lodní pohony. Software společnosti Siemens využívá již přes 15 let a pevně věří v námořní simulace a výhody digitálních dvojčat při návrhu lodí.

Tento webinář o námořních simulacích je vhodný zejména pro:

Námořní konstruktéři, kteří chtějí více využívat simulací a zvýšit tak realističnost svých předpovědí. Stávající uživatele Simcenteru STAR-CCM+, kteří se chtějí dozvědět o výhodách propojení Simcenteru Amesim se simulacemi.

Klíčové výhody: Jak námořní simulační software pomáhá zvyšovat efektivitu využití paliva

Náš simulační software Simcenter pomáhá námořním konstruktérům předvídat mnoho aspektů výkonnosti plavidla již v raných fázích návrhu, ale i během celého životního cyklu výrobku. Pomocí těchto nástrojů můžete:

  • provádět CFD analýzy tvaru trupu a předvídat jeho odpor a hydrodynamickou efektivitu
  • předpovídat výkonnost motoru, analyzovat celkové chování pohonu, sledovat vliv eroze a odhadovat problémy způsobené kavitací
  • zlepšit efektivitu využití paliva díky analýze fungování pohonu v různých provozních podmínkách
  • optimalizovat komponenty pomocí automatizovaného prohledávání návrhového prostoru a dosáhnout tak výsledků rychleji a spolehlivěji

Jak využívat simulace ke zvýšení hydrodynamické efektivity plavidel

CFD simulace umožňují zkoumat hydrodynamiku plavidel ve virtuální nádrži mnohem rychleji a levněji než při provádění testů ve skutečné nádrži. Simulace umožňují analyzovat výkonnost plavidla, například dynamiku pohonu v plném měřítku a ve skutečných provozních podmínkách. Propojením těchto simulací s 1D systémovými simulačními nástroji lze předpovídat odezvu pohonného systému na skutečná zatížení a předvídat spotřebu paliva v rámci celých scénářů.

Související zdroje informací