Webinář na vyžádání

Zvýšení termomechanické výkonnosti leteckého motoru

Sdílení

Zvýšení termomechanické výkonnosti leteckého motoru

Při vývoji leteckého motoru je z termomechanického hlediska k dosažení požadovaných vlastností nutné zapojení řady oborů a znalostí. Veškeré fyzikální vlastnosti jsou vzájemně závislé a při termomechanickém návrhu nelze na motor pohlížet jako na dělitelný systém. Tato úroveň složitosti vývoj výrazně prodražuje.

V tomto webináři se dozvíte:

  • Jak lze získat podrobnější informace o tepelné výkonnosti motoru vzhledem k aerodynamickému zatížení
  • Jak analyzovat vysokopevnostní materiály z hlediska provozu v extrémních podmínkách s minimální údržbou a chybovostí
  • Jak zlepšit odezvu systémů motoru a zefektivnit jeho provoz
  • Mechanické vibrace systému, které jsou kritické pro stabilitu motoru při vysokých otáčkách

Seznamte se s řečníkem

Siemens Digital Industries Software

Ganesh Sethuraman

Vedoucí oddělení Simcenter 3D Aerospace

Související zdroje informací