Záznam webináře

Měření nežádoucích vibrací lidského těla

Sdílet

Měření nežádoucích vibrací lidského těla

Aby se předešlo zdravotním problémům, je nutné měřit a snižovat vibrace působící na ruce i celé tělo.

Dlouhodobé vystavení vibracím může způsobovat řadu zdravotních problémů. Stavební dělníci a obsluha těžkých strojů, elektrického nářadí a velkých vozidel je pravidelně vystavována vibracím.

Vibrace rukou a paží způsobuje elektrické nářadí, například vrtačky a sbíječky. Nadměrné vibrace mohou způsobit oslabení stisku, znecitlivění a poškození nervů. Aby pracovníci neměli trvalé zdravotní následky, je nutné těmto vibracím zabránit.

K vibracím celého těla dochází, když jsou na řidiče a cestující přenášeny vibrace vozidla. To může způsobit hluk motoru nebo terén a také vlny na moři. Delší vystavení těmto vibracím může způsobit problémy s páteří.

Zajistěte, aby vaše zařízení bylo v souladu s normami ISO 2631 a ISO 5349 pro vibrace.

ISO 2631 je široce přijímaná norma pro posuzování vibrací celého těla. Norma ISO 5349 se týká měření vibrací rukou a paží. Tento webinář vysvětluje, jak měřit a vyhodnocovat vibrace v souladu s těmito normami.

Testování hluku a vibrací pro všechna odvětví.

Naše řešení spojuje fyzické testování s virtuálními simulacemi, čímž vytváří jedinečnou kombinaci pro dosažení optimálních vlastností výrobků. Náš moderní hardware pro sběr dat a výkonný analytický software jsou navrženy tak, aby usnadnily testování a urychlily získávání cenných poznatků. Vyhodnoťte hluk, vibrace a životnost pomocí prvotřídních testovacích nástrojů.