Záznam webináře

Optimalizace hluku a vibrací těžké techniky

Sdílet

V tomto odvětví se momentálně pracuje na několika inovativních technologiích. Digitální dvojče vám umožňuje hluk a vibrace zcela analyzovat a provést změny, které povedou ke zkrácení doby uvedení výrobků na trh, snížení množství reklamací a zvýšení spokojenosti zákazníků.

Poslechněte si Stevena Doma, který představí klíčové oblasti pro inovace z hlediska hluku a vibrací. Nezmeškejte příležitost získat jedinečné poznatky od našeho odborníka, který vás provede těmito tématy:

  • Jak pomocí simulace pokrýt veškeré kritické vlastnosti systému a dosáhnout rovnováhy mezi jednotlivými atributy.
  • Jak modely vyvíjet v čase tak, aby byly stále v souladu s výrobkem a jeho provozním prostředím.
  • Jak pomocí analýz a znalostí z více oborů návrh vyvíjet rychleji, lépe a spolehlivěji.
  • Jak vytvořit víceúčelová digitální dvojčata, která umožní rychlou tvorbu optimální architektury systému s požadovanými vlastnostmi.

Podíváme se na výhody a další technické poznatky, které tento přístup nabízí, a představíme si další kroky při tvorbě kompletního digitálního dvojčete pro návrh těžké techniky.