Webinář na vyžádání

Předvídejte a omezte vibrace rotačních strojů

Sdílení

Předvídejte a omezte vibrace rotačních strojů

Řada různých požadavků na úroveň vibrací a šíření hluku je přímo spojena s výkonem stroje a bezpečností práce. Klíčem k pochopení vibrací průmyslových strojů je identifikace jejich původu, který je obvykle spojen s vibracemi převodových mechanismů.

Modelování převodovek je náročná a zdlouhavá činnost: převodovky se skládají z různých komponent, jako jsou ozubená kola, hřídele a ložiska. Podchycení všech možných vlivů (špatného zarovnání, mikrogeometrie ozubených kol, pružnosti skříně převodovky) výrazně zvyšuje složitost analýzy.

Během tohoto webináře si pomocí řešení Simcenter 3D ukážeme kompletní řešení navržené pro odbornou analýzu pohybu více těles a také, jak se i konstruktéři mohou vypořádat s vibracemi a hlukem převodovek.