Záznam webináře

Simulace systémů: klíčový aspekt vývoje elektrifikovaných těžkých strojů

Sdílet

Kvůli přísným omezením (nízké emise) a konkurenci na trhu (celkové náklady) se začínají výrobci těžkých strojů posouvat k elektrifikovaným strojům. V rámci tohoto posunu musí být výrobci a dodavatelé schopni předvídat hodnotu elektrifikovaných systémů co nejdříve. Simulace systémů poskytuje podporu v celé řadě oblastí inovací, například optimalizace spotřeby paliva, produktivita a autonomie.

V tomto webináři si ukážeme, jak může řešení pro simulace Simcenter Amesim v tomto posunu technologií pomoci. Zjistěte, jak lze virtuálně provést průzkum a optimalizaci návrhu hybridní architektury již v časných fázích vývojového cyklu pomocí nástroje pro hybridní optimalizace Simcenter Amesim. Kromě toho může náš systém pro simulace pomoci při návrhu baterií od generování realistických modelů na základě zlomku vstupních dat až po ověření stárnutí a řízení tepela.

Seznamte se s řečníkem

Siemens Digital Industries Software

Romain Nicolas

Business Developer

Romain is responsible for system simulation activities in the heavy equipment sector. He started his career in 2011 as control systems engineer in the Volvo AB Group. There, he developed a platform for control algorithms verification, led several projects as system responsible, and worked as a software developer using Agile methodology. He has a Mechanical Engineering degree from ESTACA Paris and an MSc from IFP School.