Webinář na vyžádání

Vývoj digitálních dvojčat pro zlepšení výkonnosti proudového motoru

Sdílení

Vývoj digitálních dvojčat pro zlepšení výkonnosti proudového motoru

Stále přísnější omezení hlučností a emisí vytváří na výrobce proudových motorů enormní tlak. Současně jsou klíčovými faktory také efektivita, spolehlivost a bezpečnost. Celková výkonnost, jakožto kombinace těchto požadavků, závisí na vzájemné spolupráci stále vyššího počtu vysoce specializovaných subsystémů. Sestavy proudových motorů jsou velmi složité z hlediska struktury i procesů a vyžadují znalosti odborníků z mnoha oblastí.

Pro vývoj leteckých motorů se správně vyváženými funkčními požadavky potřebují výrobci technickou aplikaci, která nabízí ucelený přehled napříč celou řadou oborů. Současně však potřebují také co nejlepší nástroje pro konkrétní použití. Správné řešení musí podporovat rozhodování na základě podrobných znalostí na všech úrovních (od komponent až po celý systém) a využívat datové toky.

Viz také:
Simcenter Amesim - Zvýšení výkonnosti proudového motoru - Video
LMS Imagine.Lab pro letecké motory - leták