webinář na vyžádání

Realizace strategie digitální transformace pro řešení problémů v leteckém a vojenském průmyslu

Sdílení

Realizace strategie digitální transformace pro řešení problémů v leteckém a vojenském průmyslu

Výrobci v leteckém a vojenském průmyslu se potýkají s digitální transformací, která představuje cestu k úžasným inovacím. Díky ní mohou zákazníkům dodávat nové a složitější výrobky rychleji a s kvalitnější podporou pro celý životní cyklus výrobku.

Současné digitální technologie umožňují výrobcům proměnit složitost výrobků v konkurenční výhodu.

Témata tohoto webináře:

  • Složitost jako výhoda díky strategii digitální transformace
  • Realizace chytré výroby prostřednictvím výroby s uzavřenou smyčkou
  • Přijetí aditivní výroby