webinář na vyžádání

Vyšší bezpečnost LNG díky simulacím rozptylu kryogenních kapek

Sdílení

Vyšší bezpečnost LNG díky simulacím rozptylu kryogenních kapek

Získejte přehled o tom, jak společnost Atkins používá digitální dvojčata k analýze úniků a zajištění bezpečnosti továrny na LNG:

V rámci snižování uhlíkové stopy je v rámci energetického mixu stále důležitější zemní plyn. Po zkapalnění se zemní plyn (LNG) velmi dobře přepravuje na větší vzdálenosti. Aby však byla zajištěna bezpečnost továrny na LNG, je nutné využít kryogenního chlazení, které z hlediska návrhu exponovaných konstrukcí přináší řadu problémů.

Tato prezentace podrobně popisuje, jak společnost Atkins Engineering and Consulting využívá modely digitálních dvojčat při zkoumání chování kryogenických tekutin a analýzách potenciálního poškození exponovaných konstrukcí.

Probíraná témata:

  • Jak využít CFD simulaci k lepšímu pochopení chování kryogenních kapalin
  • Jak určit, získat a zpracovat klíčová data potřebná k rozhodnutí o návrhu

Otázka bezpečnosti továrny na LNG je důležitá:

Majitelé a provozovatelé a jejich týmy inženýrů a stavařů neustále hledají způsoby, jak zajistit integritu konstrukce a bezpečnost pracovníků – a k tomu mohou do návrhu svých systémů ropy a zemního plynu zakomponovat přesné modely digitálních dvojčat. Podívejte se, jak se pomocí simulací vyhnout nákladným bezpečnostním incidentům v továrnách na LNG.

Seznamte se s naším odborníkem na bezpečnost LNG Dr. Ianem Cowanem:

Dr. Ian Cowan je technický ředitel oddělení zpracování ropy a plynu ve společnosti Atkins. Je technickou autoritou v oblasti mechaniky tekutin a specializuje se na pokročilé modelování a CFD. Dr. Cowan má 25 let zkušeností s projekty v ropném, plynárenském a energetickém průmyslu a podílel se na celé řadě projektů od konceptů až po podrobný návrh, například zabezpečení plovoucích továren na LNG.

Klíčové výhody: Jak simulační software pro ropu a plyn pomáhá zvyšovat bezpečnost továren na LNG:

Pro pochopení míšení tekutin a jejich fázového chování pomocí simulací je nutné použít správný software, který umožní veškeré tyto jevy do simulací zanést. Společnosti Atkins se díky funkcím CFD Simcenteru STAR-CCM+ podařilo tyto složité jevy namodelovat. Simcenter je výkonný nástroj pro analýzu úniků kryogenních směsí, který pro pochopení těchto jevů a zlepšení návrhu továrny na LNG nabízí celou řadu modelů.