Záznam webináře

Úspěšná použití metody CFD při certifikaci letadel

Sdílet

Úspěšná použití metody CFD při certifikaci letadel

Nové společnosti vyrábějící a upravující letadla usilující o pravidelnou certifikaci svých výrobků musí prokázat, že splňují veškerá nařízení o letové způsobilosti. To musí být prokázáno testováním nebo analýzou ověřenou testováním.
Vzhledem k tomu, že letové testování krajních případů není praktické ani bezpečné, je k úspěšnému dokončení jakéhokoliv certifikačního programu nezbytný vývoj velmi přesného modelu letadla. U letadel je důležitá pevnost a pružnost, takže tyto modely vyžadují řešení spojující aerodynamickou a pevnostní složku. Díky pokrokům v robustnosti, přesnosti a rychlosti simulace CFD, které byly umožněny inovativními licenčními strategiemi a soustavami počítačů v cloudu, se z vývoje plných modelů v certifikačním prostředí stala životaschopná náhrada za nákladné testování ve větrných tunelech.
Společnost TLG Aerospace využívá produkt Simcenter STAR-CCM+ ke generování aerodynamických simulací pro potřeby certifikací v oblasti zatížení, vibrací a ovládání letadel. Tyto modely jsou následně ověřeny testováním, aby bylo ověřeno splnění požadavků.
Společnost TLG zkoumá toto a další praktická využití metody CFD v procesu certifikace.